Menu
Finanční a mzdové účetnictví   Daňové správcovství   Ekonomika podniku   Dotační managment  
  776 618 881

FE2D - zpracování a vedení účetnictví Hradec Králové

V čem jsou naše služby inovativní?

Jsme účetní firma z Hradce Králové, která zajišťuje komplexně propojené služby

  • při zaúčtování dokladů o nich přemýšlíme a hledáme opatření pro zvýšení úspor a efektivity
  • aktivně hlídáme závazky svých klientů a na základě udělené plné moci zajišťujeme komunikaci se všemi úřady
  • komunikujeme plynně v angličtině a němčině
  • pro své klienty vyhledáváme další finanční zdroje na míru (strukturální fondy EU, dotace úřadů práce na zaměstnance a další)
  • při zaúčtování respektujeme nejen zákonná pravidla, ale i pravidla dotačních programů
  •   776 618 881   Kontaktní formulář

Poskytneme Vám prvotřídní služby v oblasti zpracovánívedení finančního a mzdového účetnictví včetně odborného poradenství. Sestavíme Vám účetní závěrku a nastavíme účetní rozvrh. Postaráme se o spolehlivé vedení Vašich hotovostních účtů i bankovních operací spolu s přípravou veškerých platebních příkazů. Převezmeme dohled nad evidencí a zpracováním závazků a pohledávek a předložíme Vám jejich aktuální přehledy. Vypracujeme pro Vás účetní směrnice a metodické pokyny a spolehlivě je zavedeme do praxe. Postaráme se o skladové hospodářství či cestovní náklady. Připravíme pro Vás evidenci majetku včetně odpisů, inventurní zápisy nebo účetní uzávěrky dle platných českých účetních standardů. V rámci mzdové agendy Vám nabídneme kompletní zpracovánízaúčtování mezd včetně profesionálních konzultací. Předložíme Vám výplatní listiny, pásky a výčetky. Zajistíme vedení podkladové evidence mezd a přípravu platebních příkazů pro elektronický platební styk.

Předložíme Vám správné nastavení vnitropodnikového účetnictví, díky kterému budete moct Vaši firmu efektivně a účinně řídit. Sestavíme Vám rozpočet a finanční plán na míru a budeme průběžně sledovat jejich naplňování. Navrhneme Vám odpovídající způsob kalkulace nákladů přesně podle specifik Vaší organizace. Provedeme detailní monitoring vybraných nákladových položek a odborně zhodnotíme jejich výši.

Zpracujeme kalendář povinností vůči státním a finančním institucím a současně budeme hlídat jeho plnění. Připravíme veškerá podání ke všem daním, k nimž jste registrováni. Pomůžeme Vám při jednání se správcem daně a zastoupíme Vás při jeho kontrolách. V rámci zpracování mzdové agendy poskytujeme všechny související služby. Nabízíme Vám odborné zpracování výkazů pro jednotlivé instituce, výpočet daní, odvodů či zákonného pojištění zaměstnavatele. Zpracujeme podklady nutné pro přihlášení a odhlášení zaměstnanců na Okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách. Pomůžeme Vám při jednání se státními institucemi a zastoupíme Vás při jejich kontrolách.

Disponujeme dlouholetými zkušenostmi s čerpáním dotací. Nabízíme Vám pečlivé posouzení finančních zdrojů a vyhledání optimálního dotačního titulu. Postaráme se o administrativu a zastoupíme Vás při jednání s veškerými institucemi. Zpracujeme pro Vás finální podobu žádosti o dotaci. V rámci projektového a dotačního managementu se postaráme o zajištění bezproblémového průběhu realizace projektu a dodržování všech pravidel ze strany poskytovatele dotace. Součástí realizace Vašich projektových záměrů je také odborná poradenská a konzultační činnost včetně návrhu strategie pro další postup.

©2021, Petr Bláha