FE2D - když hledáte víc než jen účetní Menu
Finanční a mzdové účetnictví   Daňové správcovství   Ekonomika podniku   Dotační managment  
  776 618 881

Služby FE2D

Finanční a mzdové účetnictví

Poskytujeme služby spojené s kompletním zpracováním účetnictví a mezd a sestavováním statutárních a manažerských výkazů. V rámci naší spolupráce Vás rovněž zastoupíme před orgány státní správy.

Daňové správcovství

S námi nezapomenete na žádný závazek vůči státním a finančním institucím.

Za tímto účelem Vám navrhneme a zpracujeme všechny potřebné podklady. Na jednání Vás doprovodíme či Vás zastoupíme.

Ekonomika podniku

Ve spolupráci s Vámi nastavíme vnitropodnikové účetnictví šité na míru Vaší organizaci. Nabízíme Vám měření hospodárnosti a efektivity jednotlivých hospodářských středisek (výrobků/prací/služeb) s cílem maximalizovat zisk.

Dotační management

V rámci dotačního managementu Vám nabízíme vyhledání vhodného dotačního titulu a zpracování žádosti. Zajistíme řádné čerpání dotace během realizace projektu díky profesionálnímu vedení projektu či účasti v realizačním týmu projektu.

Finanční a mzdové účetnictví

Poskytujeme služby spojené s kompletním zpracováním účetnictví a mezd a sestavováním statutárních a manažerských výkazů. V rámci naší spolupráce Vás rovněž zastoupíme před orgány státní správy.

Daňové správcovství

S námi nezapomenete na žádný závazek vůči státním a finančním institucím.

Za tímto účelem Vám navrhneme a zpracujeme všechny potřebné podklady. Na jednání Vás doprovodíme či Vás zastoupíme.

Ekonomika podniku

Ve spolupráci s Vámi nastavíme vnitropodnikové účetnictví šité na míru Vaší organizaci. Nabízíme Vám měření hospodárnosti a efektivity jednotlivých hospodářských středisek (výrobků/prací/služeb) s cílem maximalizovat zisk.

Dotační management

V rámci dotačního managementu Vám nabízíme vyhledání vhodného dotačního titulu a zpracování žádosti. Zajistíme řádné čerpání dotace během realizace projektu díky profesionálnímu vedení projektu či účasti v realizačním týmu projektu.