FE2D - když hledáte víc než jen účetní Menu
Finanční a mzdové účetnictví   Daňové správcovství   Ekonomika podniku   Dotační managment  
  776 618 881

Daňové správcovství

„Sestavíme Váš kalendář termínů a závazků vůči státním a finančním institucím a pomůžeme Vám s jeho dodržováním.“

Zajistíme pro Vás

1

Hlídání termínů

Sestavíme kalendář Vašich závazků a pomůžeme s jeho dodržováním
2

Příprava podkladů

Na Vaši žádost připravíme potřebné podklady k podání přiznání nebo přihlášky
3

Vyplnění formulářů

Jakkoli dlouhý formulář spolu zvládneme

Zpracujeme kalendář povinností vůči státním a finančním institucím a současně budeme hlídat jeho plnění. Připravíme veškerá podání ke všem daním, k nimž jste registrováni. Pomůžeme Vám při jednání se správcem daně a zastoupíme Vás při jeho kontrolách. V rámci zpracování mzdové agendy poskytujeme všechny související služby. Nabízíme

Vám odborné zpracování výkazů pro jednotlivé instituce, výpočet daní, odvodů či zákonného pojištění zaměstnavatele. Zpracujeme podklady nutné pro přihlášení a odhlášení zaměstnanců na Okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách. Pomůžeme Vám při jednání se státními institucemi a zastoupíme Vás při jejich kontrolách.

Zpracujeme kalendář povinností vůči státním a finančním institucím a současně budeme hlídat jeho plnění. Připravíme veškerá podání ke všem daním, k nimž jste registrováni. Pomůžeme Vám při jednání se správcem daně a zastoupíme Vás při jeho kontrolách. V rámci zpracování mzdové agendy poskytujeme všechny související služby. Nabízíme Vám odborné zpracování výkazů pro jednotlivé instituce, výpočet daní, odvodů či zákonného pojištění zaměstnavatele. Zpracujeme podklady nutné pro přihlášení a odhlášení zaměstnanců na Okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách. Pomůžeme Vám při jednání se státními institucemi a zastoupíme Vás při jejich kontrolách.